Að byrja í leikskólanum

Í aðlögun er lagður grunnurinn að góðu samstarfi og vellíðan barns í leikskóla. Börn þurfa mislangan tíma til að aðlagast nýju umhverfi, kynnast öðrum börnum starfsfólki leikskólans og læra að þekkja dagskipulagið . Engir tveir eru eins og aðlögunartíminn er því einstaklingsbundinn. Oftast er þó miðað við fimm virka daga í aðlögun.

Dagur 1: Heimsókn með foreldrum í klukkustund. Foreldrar eru með barninu allan tímann.

Dagur 2: Barnið er 1 ½ klst í leikskólanum og EF barnið er tilbúið fer foreldri frá í 30-60 mín.

Dagur 3: Barnið kemur í morgunmat og er líka í hádegismat. Foreldri kveður skömmu eftir að komið er með barnið í leikskólann. Barnið er sótt að loknum hádegismat (eða hvíld ef vel tekst til)

Dagur 4: Barnið kemur í morgunmat og er í hádegismat og hvíld. Foreldri kveður skömmu eftir að komið er með barnið í leikskólann. Barnið er sótt þegar það vaknar eftir hvíldina.

Dagur 5: Barnið er í 7 tíma í leikskólanum.

Það sem foreldrar þurfa að koma með:

Aukaföt

 • 2 samfellur/nærföt
 • 2 sokkabuxur/gammósíur
 • 2 pör af sokkum
 • 2 buxur
 • 2 langermaboli/peysur

Föt í töskunni/hólfinu í fataklefa:

 • 3 vettlingapör
 • Pollagalli/Kuldagalli
 • Ullarsokkar
 • Kuldaskór/stígvél
 • Hlý peysa
 • 2 húfur

Á sumrin:

 • Sólarvörn-á sólríkum dögum er gott að vera búin að bera á börnin þegarþau koma í leikskólann.
 • Buff/þunna húfu
 • Létta skó sem börnin geta auðveldlega klætt sig í sjálf

 • Bleyjur - ekki buxnableyjur
 • Snuð – taka reglulega með heim og þrífa eða skipta
 • Pela (ef barnið nota enn pela) - taka reglulega með heim og þrífa
 • Stútkönnu/brúsa

Fyrsti dagur aðlögunar:

Til að hægt sé að taka sem best á móti ykkur og barninu biðjum við ykkur vinsamlegast um að mæta með barnið á þeim tíma sem leikskólastjóri/deildarstjóri hefur gefið ykkur.

Mikilvægt er að mæta með barnið og sækja það á þeim tíma sem samið er um á meðan á aðlögun stendur.


Daglegt líf í leikskólanum

Dagskipulagið er okkar stundarskrá og innan hennar raðast öll þau verkefni sem leikskólinn hefur einsett sér að vinna og leysa úr með nemendum sínum. Skipulagning og tímasetning daglegra venja gefur starfinu reglubundið og ákveðið form sem skapar öryggi og festu og er unnið með hliðsjón af aldri barnanna og samsetningu barnahópsins.

Dagskipulagið verður að styðja virkt nám og frjálsan leik og gefa öllum sem að koma; börnum, kennurum og foreldrum tilfinningu fyrir því hvað kemur næst.

Dagskipulagið okkar er eins alla daga.

Á öllum deildum er sýnilegt dagskipulag og með því:

 • vita allir hvað kemur næst
 • vita börnin hvert þau eiga að fara.
 • öðlast börnin öryggi, sjálfstraust og frumkvæði.
 • læra börnin að treysta á dagskipulagið og vita í hvaða röð hlutirnir gerast.
 • læra börnin að vega og meta þá valkosti sem þau hafa, framkvæma það sem þau völdu og ljúka við það

Það er mikilvægt að láta börnin vita strax á morgnana ef einhver hluti dagsins er öðruvísi en vanalega (t.d. ef veðrið er það slæmt að ekki er hægt að fara út, hópastarf fellur niður vegna leiksýningar, kennari eða barn er veikt eða annað).


Hagnýtar upplýsingar:

Morgunsöngur er alla morgna kl. 9:10. Deildirnar skipast á að velja lög í morgunsönginn og Soffía spilar á gítarinn.

Foreldrafundur er einu sinni á ári þar sem farið er yfir starfið á leikskólanum og mikilvægum upplýsingum varðandi starfið og leikskólann komið á framfæri.

Foreldraviðtöl eru einu sinni á ári. Það er einstaklingsviðtal, þar sem deildarstjóri/hópstjóri og foreldrar ræða barnið, stöðu þess og almenna líðan. Foreldrum er að sjálfsögðu alltaf velkomið að óska eftir fundi við deildarstjóra eða leikskólastjóra.

Piparkökubakstur er fyrstu vikuna í desember en þá baka börnin á þremur elstu deildunum piparkökur. Þau bjóða svo upp á piparkökur í aðventukaffinu.

Jólaball/Aðventukaffi er aðra vikuna í desember.

Sumarleyfi. Öllum börnum í leikskólanum er skylt að taka fjórar vikur samfellt í sumarfrí. Leikskólinn er lokaður í fjórar vikur samfellt í júlímánuði.

Veikindi. Leikskólinn er ætlaður full frískum börnum og kennarar á Mánagarði gera ráð fyrir að börnin taki þátt í öllu starfi leikskólans, jafnt úti sem inni. Þess vegna getum við ekki tekið á móti veiku barni og veikist barn á leikskólanum þurfa foreldrar að koma að sækja það. Veikt barn getur smitað önnur börn sem kallar á fjarvistir barna, foreldra og starfsfólks.

Barn með smitandi sjúkdóm á að vera heima þar til smithætta er liðin hjá. Algengt er að börn sem eru að hefja leikskólagöngu fái fjölmargar pestir fyrsta hálfa árið. Kvef er algengast í börnum og talið er að hvert barn fái kvef 6-10 sinnum á ári. Kuldi veldur ekki kvefi, heldur berast veirur með úðasmiti milli manna. Einkenni koma fram 1-3 dögum eftir smit en mikilvægt er að skýla öndunarfærum þegar hóstað er og þvo sér vel um hendur. Veirur sem valda kvefi lifa betur í þurru lofti. Þannig eru meiri líkur á því að börn smitist innan dyra en úti. Nauðsynlegt er að barnið jafni sig vel af veikindum sínum heima og mæti aftur frískt í leikskólann svo það geti tekið þátt í allri daglegri starfsemi leikskólans, úti sem inni.

Veikindi ber að tilkynna til leikskólans og það er góð og gild regla að miða við að börn skuli vera hitalaus heima í einn til tvo daga eftir veikindi.

Sjá Yfirlit yfir helstu smitsjúkdóma barna sem Ágúst Ó. Gústafsson heimilislæknir tók saman í samráði við Þórólf Guðnason barnalækni.

Innivera. Útivera er hluti af starfsemi leikskólans og börnunum mjög mikilvæg. Við stefnum að því að hvert barn fari út hið minnsta einu sinni á dag og útiveru er ekki sleppt nema í algjörum undantekningartilfellum. Þau börn sem eru inni allan daginn eru í sama loftinu allan tímann og ná ekki að hreinsa lungun, styrkja sig og efla. Innivera kemur ekki í veg fyrir veikindi og ekki er boðið upp á inniveru til að fyrirbyggja veikindi t.d. ef barn er með kvef eða hósta en hraust að öðru leyti,

Þegar barn hefur verið veikt heima í einhverja daga getur verið heppilegt fyrir barnið að vera styttra úti en venjulega og er þá sjálfsagt að bjóða upp á þann möguleika (t.d. að fara fyrst úr og fyrst inn, eða síðast út og fyrst inn).

Skilaboð um inniveru eða styttri útiveru þurfa að koma frá foreldrum sjálfum en ekki barninu.

Lyf. Lyf eru ekki gefin í leikskólanum nema í neyðartilfellum.

Komur og brottfarir. Nauðsynlegt er að láta starfsfólk vita þegar komið er með barn í leikskólann og að sama skapi þegar barn er sótt. Ef aðrir en foreldrar sækja barnið í leikskólann ber að láta starfsfólk vita. Aldurstaksmark þeirra sem sækja barn í leikskóla er tólf ára samkvæmt reglum frá Umboðsmanni barna.

Slys og óhöpp. Slys og óhöpp geta alltaf átt sér stað. Ef slíkt kemur fyrir munum við strax hafa samband við foreldra og farið er með barnið á slysadeild eða tannlæknis ef þörf krefur.

Barnavernd. Lögum samkvæmt ber okkur að tilkynna hvers konar vanrækslu eða misnotkun til Barnaverndarnefndar. Tilkynning okkar er alltaf undir nafni leikskólans.